EDPB: “Pay or OK” ni okej

EDPB je izdal mnenje, da velike spletne platforme (npr. Metin Facebook), ki uporabljajo model “Plačaj ali OK” (za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja), “v večini primerov” ne izpolnjujejo zahtev Splošne uredbe EU o varstvu podatkov za veljavno soglasje pri obdelavi osebnih podatkov. V sporočilu za javnost je EDPB pojasnil, da velike spletne platforme običajno ne morejo zagotoviti veljavnega soglasja, če uporabnike soočijo le z izbiro med privolitvijo z obdelavo osebnih podatkov za namene vedenjskega oglaševanja ali plačilom pristojbine.

Mnenje sicer velja le za velike platforme, vendar bo EDPB kasneje letos izdal nadaljnja navodila tudi za manjše platforme. Odločitev ni zavezujoča in bodisi irska Komisija za varstvo podatkov bodisi tri avtoritete za varstvo podatkov, ki so zadevo predložile EDPB, bodo izdale končno odločitev o zakonitosti modelov plačila ali soglasja v okviru GDPR. Predsednica EDPB Anu Talus je poudarila, da bi morale spletne platforme uporabnikom nuditi pravo izbiro pri uporabi modelov ‘soglasje ali plačilo’.

Exit mobile version