IP bo začel nadzorovati položaj DPO

EDPB bo tudi v letu 2023 nadaljeval z izvajanjem skupne akcije nadzora in sicer letos na temo pooblaščenih oseb za varstvo podatkov (t.i. DPO). Vse leto bo tako 26 nadzornih organov (vključno z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov) sodelovalo v skupni akciji nadzora in sicer letos na temo imenovanja in položaja pooblaščenih oseb za varstvo podatkov (DPO).

Kot posredniki med nadzornimi organi, posamezniki in poslovnimi enotami organizacije imajo pooblaščene osebe za varstvo podatkov ključno vlogo pri zagotavljanju skladnosti z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in spodbujanju učinkovitega varstva pravic posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo.

Z namenom ugotavljanja, ali imajo DPO-ji v svojih organizacijah položaj, kot ga predpisujejo členi 37-39 SOVP ter 6. poglavje ZVOP-2 oz. ali so jim na voljo pogoji in viri, potrebni za izvajanje njihovih nalog, bodo sodelujoči nadzorni organi skupno akcijo nadzora izvajali na več načinov:

Rezultati skupne akcije bodo usklajeno analizirani, nadzorni organi pa se bodo na podlagi te odločili o morebitnih nadaljnjih nacionalnih nadzornih in izvršilnih ukrepih. Poleg naštetega, bodo rezultati skupne akcije agregatno združeni, kar bo omogočilo globlji vpogled v zadevno temo in ciljno usmerjeno nadaljnje ukrepanje na ravni celotne EU. EOVP bo objavil poročilo o rezultatih te analize, ko bodo ukrepi zaključeni.

Tak način sodelovanja predstavlja drugo pobudo v kontekstu usklajenega okvira za nadzor (CEF), katere cilj je racionalizirati sodelovanje in s tem izvajanja nadzorov med nadzornimi organi. Leta 2022 je bila izbrana tema uporabe oblačnih storitev v javnem sektorju. Poročilo o ugotovitvah te prve pobude CEF pa je bilo objavljeno 18. januarja 2023 na naslednji spletni strani:

Exit mobile version