Mnenje EDPB & EDPS glede uredbe o preprečevanju zlorab otrok

EDPB in EDPS sta sprejela skupno mnenje o predlogu uredbe za preprečevanje in boj proti spolni zlorabi otrok. Namen predloga je naložiti ponudnikom storitev gostovanja, medosebnih komunikacijskih storitev, trgovinam s programsko opremo, interneta, storitev dostopa in drugim storitvam obveznosti v zvezi z odkrivanjem, poročanjem, odstranjevanjem in blokiranjem znanega in novega spletnega gradiva o spolni zlorabi otrok (CSAM) ter v zvezi z nagovarjanjem otrok.

EDPB in EDPS menita, da je spolna zloraba otrok posebej resen in gnusen zločin. Vendar morajo omejitve pravic do zasebnega življenja in varstva osebnih podatkov spoštovati bistvo teh temeljnih pravic in ostati omejene na tisto, kar je nujno potrebno in sorazmerno. EDPB in EDPS menita, da lahko predlog v svoji sedanji obliki predstavlja več tveganja za posameznike in posledično za širšo družbo kot pa za storilce kaznivih dejanj, preganjanih zaradi CSAM. EDPS in EDPB sicer podpirata cilje in namere v ozadju predloga, vendar izražata resno zaskrbljenost glede vpliva predvidenih ukrepov na zasebnost in osebne podatke posameznikov. Pomanjkanje podrobnosti, jasnosti in natančnosti pogojev za izdajo odredbe o odkrivanju CSAM in nagovarjanja otrok ne zagotavlja, da bo učinkovit le ciljni pristop k odkrivanju CSAM. Obstaja tveganje, da bi lahko predlog postal podlaga za splošno in nediskriminatorno pregledovanje vsebin tako rekoč vseh vrst elektronskih komunikacij. EDPB in EDPS svetujeta, da bi bilo treba dodatno pojasniti pogoje za izdajo odredbe o odkrivanju.

»Nobenega dvoma ni, da je spolna zloraba otrok najbolj gnusno kaznivo dejanje, ki zahteva hitro in učinkovito ukrepanje, vendar predlog, kakršen je, vsebuje nekaj resnih pomanjkljivosti. V več točkah mu manjka pravne varnosti in vključuje nejasne pojme, ki lahko privedejo do različnih izvajanj po vsej EU, zlasti glede odredb za odkrivanje. Kot je trenutno predlagano, lahko ti ukazi dejansko celo škodujejo tistim, ki jih želijo zaščititi. Lahko povzročijo znatno poslabšanje zaupnosti komunikacije, kar bi otroke, ki uporabljajo te storitve, izpostavilo spremljanju ali prisluškovanju.«

Namestnik predsednika EDPB, Ventsislav Karadjov

Poleg tega sta EDPB in EDPS zaskrbljena zaradi ukrepov, predvidenih za odkrivanje neznanega CSAM in nagovarjanja otrok v medosebnih komunikacijskih storitvah. Uporaba tehnologij za pregledovanje komunikacij uporabnikov, kot je umetna inteligenca, bo verjetno povzročila napake in predstavljala visoko stopnjo vdora v zasebnost posameznikov.

»Ukrepi, ki javnim organom omogočajo splošni dostop do vsebine komunikacij, vplivajo na bistvo pravice do zasebnega življenja. Tudi če je uporabljena tehnologija omejena na uporabo kazalnikov, je negativen vpliv spremljanja besedilnih in zvočnih komunikacij posameznikov na splošni osnovi tako resen, da ga ni mogoče upravičiti v skladu z Listino EU o temeljnih pravicah. Predlagani ukrepi v zvezi z odkrivanjem nagovarjanja otrok v medosebnih komunikacijskih storitvah so izjemno zaskrbljujoči.«

Wojciech Wiewiórowski, EDPS

EDPB in EDPS v svojem skupnem mnenju poudarjata, da šifriranje bistveno prispeva k spoštovanju zasebnega življenja in zaupnosti komunikacij, svobodi izražanja, inovacijam in rasti digitalnega gospodarstva. EDPB in EDPS zlasti poudarjata pomen šifriranja end-to-end, pogosto uporabljenega orodja, ki ima močne tehnične in varovalne ukrepe glede zasebnosti. V luči tega EDPB in EDPS pojasnjujeta, da bi preprečitev ali kakršno koli odvračanje od uporabe šifriranja end-to-end resno oslabila vlogo šifriranja na splošno.

V skladu z novim predlogom bosta ustanovljena morebitni prihodnji center EU in mreža nacionalnih usklajevalnih organov za vprašanja spolne zlorabe otrok. EDPB in EDPS pozdravljata, da ta nova struktura ne bo vplivala na pooblastila in pristojnosti organov za varstvo osebnih podatkov. Kljub temu EDPB in EDPSpriporočata, da se razmerje med nalogami nacionalnih usklajevalnih organov in nacionalnimi organi za varstvo osebnih podatkov bolje uredi. Predlog bi moral pojasniti namen in postopek, za katerega se lahko zahteva mnenje EDPB o tehnologijah, ki se uporabljajo za izvajanje nalogov za odkrivanje.

Exit mobile version