IAB Europe: odziv na stališče EDPB v zvezi s “Pay or OK”

IAB Europe, ki ima izjemen pomen na oglaševanje v EU, je odgovoril na mnenje EDPB v zvezi s “Pay or OK”.

Ker je IAB močan “igralec” na področju tako oglaševanja kot tudi na (posledično) področja varstva osebnih podatkov, objavljamo njegov odgovor.

Čeprav bi bilo zaželeno, da EDPB zavzame dosledno stališče za zagotovitev uskladitve po vsej Evropski uniji, ima IAB Europe resne pomisleke, da je mnenje, objavljeno prejšnji teden, v nasprotju s prevladujočo sodno prakso Sodišča EU napačno predstavlja model “privolitev ali plačilo” kot personalizirano oglaševanje.

Posledično bo mnenje verjetno ustvarilo nasprotni učinek, in sicer povečalo pravno negotovost za mnoga podjetja, ki presegajo velike spletne platforme, in lahko na koncu ogrozi sposobnost uporabnikov, da brezplačno dostopajo do raznolikih naborov storitev in vsebin na spletu.

Prvič, EDPB namenja velik del mnenja pretirano abstraktnim domnevam o osnovnem delovanju personaliziranega oglaševanja in nakazuje, da je ta oblika oglaševanja po svoji naravi neskladna z načeli GDPR o minimizaciji podatkov in pravičnosti.

Te obtožbe niso nikakor dokazane ali utemeljene, vendar se uporabljajo za napačno predstavitev modela “privolitev ali plačilo” kot preoblikovanje pravic do varstva podatkov v “lastnost, za uživanje katere morajo posamezniki plačati, ali premium lastnost, rezervirano za bogate ali premožne.” To ni mogoče spremljati, saj GDPR prepoveduje nezakonito obdelavo podatkov, ne glede na pravno podlago obdelave, vključno s privolitvijo, in zagotavlja nadzornim organom obsežne preiskovalne in popravljalne pristojnosti za nadzor pravilne uporabe GDPR.

Drugič, EDPB uvaja določbo o tretji možnosti, in sicer “brezplačno alternativo brez vedenjskega oglaševanja” kot skoraj obvezni pogoj za pridobitev veljavne privolitve, brez predložitve kakršnih koli empiričnih raziskav ali drugih dokazov, ki bi utemeljili, zakaj bi podjetja morala razviti drugo različico svoje storitve brezplačno in financirano z drugo obliko oglaševanja, kot je kontekstualno.

Poudariti je treba, da kontekstualno oglaševanje ni vedno izvedljiva alternativa monetizacije. Vendar od nobenega podjetja ni mogoče zahtevati, da svoje izdelke in storitve zagotavlja z izgubo. Poleg tega takšne zahteve ne podpira GDPR, ki ni namenjen poseganju v poslovne modele, ki jih izberejo podjetja. Ta pristop popolnoma prezre potrebno ravnovesje med pravico do varstva podatkov in svobodo poslovanja, ki ni absolutna, kot jasno določa uvodna izjava 4 GDPR.

Zaskrbljujoče je, da EDPB s pomočjo soft-law instrumenta predpisuje brezprimerno tolmačenje, ki ga ne podpira zakonodaja in ni podprto z uveljavljenim stališčem Sodišča EU, temelječ na temeljno zmotnih predpostavkah digitalne oglaševalske industrije in preprosto prezre komercialne realnosti deležnikov.

Ker namerava EDPB kasneje razviti smernice, ki se nanašajo na model “privolitev ali plačilo” s širšim obsegom, IAB Europe ponavlja svojo prejšnjo izjavo in poudarja pomen začetka javnega posvetovanja za zagotovitev razvoja smernic za zvočno politiko, ki upošteva vse pomembne pomisleke in interese deležnikov.”

Exit mobile version