Novice

Premalo denarja za EDPB & inšpekcije glede DPO-jev

"Pomanjkanje virov ogroža uveljavljanje pravic posameznikov do varstva podatkov"

EDPB je na svoji zadnji seji sprejel izjavo, ki jasno sporoča, da mu sredstva, ki mu jih je za naslednje leto namenila Evropska komisija, ne bodo zadostvovala za kvalitetno delo.

“Zelo smo zaskrbljeni, da bo proračun za leto 2023, če ne bo bistveno povečan, občutno premajhen, da bi lahko EDPB in EDPS ustrezno izpolnila svoje naloge,”

Andrea Jelinek, predsednica EDPB in Wojciech Wiewiórowski EDPS v odprtem pismu Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu.

Proračun EDPB je del širšega proračuna EDPS. Proračun predlaga Evropska komisija, odobrita pa ga Evropski parlament in Svet Evropske unije (314. člen PDEU). Med pripravo splošnega proračuna Evropske unije za leto 2023 je Evropski nadzornik za varstvo podatkov podal dva zaporedna proračunska predloga Evropski komisiji, v katerih je zahteval povečanje osebja in finančnih sredstev, da bi lahko EDPS in EDPB obvladovala vse večji obseg nalog in vse večjo delovno obremenitev. Zahtevano povečanje pod zgornjo mejo sedemletnega finančnega načrta EU je Evropska komisija zavrnila.

“EDPB igra bistveno vlogo pri izvajanju GDPR. Obstajajo velika pričakovanja glede uspeha GDPR pri obvladovanju zlorab varstva podatkov, zlasti s strani velikih tehnoloških podjetij. Vendar ima sekretariat EDPB trenutno premalo osebja in obstaja tveganje, da ne bo več mogel izpolnjevati svojih zakonskih dolžnosti v službi EDPB in GDPR. Če bi se to zgodilo, bi bilo uveljavljanje pravic posameznikov do varstva podatkov oslabljeno, verodostojnost GDPR pa spodkopana.«

Andrea Jelinek

Sekretariat EDPB podpira člane odbora z zagotavljanjem analitične, upravne in logistične podpore. Zlasti je odgovoren za reševanje sporov med nacionalnimi organi za varstvo podatkov (DPA) v okviru mehanizma vse na enem mestu. Mehanizem za reševanje sporov se nanaša na osnutke odločitev, ki jih je pripravil glavni organ za varstvo podatkov v zvezi s praksami zasebnega sektorja, in lahko vodijo do kazni v višini več sto milijonov evrov.

“Javnost pričakuje, da bodo organi za varstvo podatkov izpolnili obljube GDPR. Vendar je to odvisno tudi od naše sposobnosti, da zagotovimo učinkovito sodelovanje in zanesljivo vodimo primere, podprte z visokokakovostno pravno analizo. Trenutna omejena sredstva ustvarjajo resno oviro – na škodo državljanov EU. Naše pomisleke so izrazili civilna družba, akademski svet in oblikovalci politik, zbrani na konferenci EDPS o prihodnosti varstva osebnih podatkov, kar jemljem kot znak priznanja pomena ustreznega financiranja za EDPB in EDPS.”

Wojciech Wiewiórowski

Evropski parlament bo o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2023 glasoval na drugem oktobrskem plenarnem zasedanju. Če Svet ne sprejme vseh sprememb Parlamenta, bo sklican sestanek spravnega odbora, da se v 21 dneh dogovori o skupnem besedilu.

Inšpekcije nad imenovanje DPO

Od vseh obravnavanih tem na EDPB-jevem septembrskem srečanju je za prakso pomemben le sklep o določitvi svojega drugega usklajenega izvršilnega ukrepa, ki se bo nanašal na imenovanje in položaj DPO-jev. Opravljeno bo nadaljnje delo za določitev podrobnosti v naslednjih mesecih. EDPB v usklajenem delovanju prednostno obravnava določeno temo, ki naj jo obravnavajo organi za varstvo podatkov (DPA) na nacionalni ravni. Rezultati teh nacionalnih ukrepov se nato združijo in analizirajo, kar ustvari globlji vpogled v temo in omogoči ciljno usmerjeno spremljanje tako na nacionalni ravni kot na ravni EU. EDPB je lani kot svoj prvi usklajeni ukrep izbral uporabo storitev v oblaku v javnem sektorju. Poročilo o rezultatih usklajenega delovanja 2022 bo sprejeto pred koncem leta.

Ta novi usklajeni ukrep sledi odločitvi EDPB o vzpostavitvi usklajenega okvira izvrševanja (CEF) iz oktobra 2020. CEF je ključni ukrep EDPB v okviru njegove strategije 2021–2023, skupaj z oblikovanjem podporne skupine strokovnjakov (da se malo “považimo”: avtor tega članka je bil izbran v EDPB-jev “pool” ekspertov na področju novih tehnologij in prava ter v pool tehničnih ekspertov za nove tehnologije in informacijsko varnost 😀 ). Cilj obeh pobud je poenostaviti izvrševanje in sodelovanje med DPA.

Povezani članki

Back to top button