Varstvo osebnih podatkov

Kako obdelujemo vaše osebne podatke na tej spletni strani?

Politika zasebnosti

Skupna upravljavca: GDPR PLUS d.o.o., Poljanska cesta 19, 1000 Ljubljana & PALSIT d.o.o., Mednarodni prehod Vrtojba 2-A, 5290 Šempeter pri Gorici

Kontakt za uveljavljanje pravic: klemen (afna) gdprplus.si

 

Ko obiščete to spletno mesto

Ko obiščete našo spletno stran, za kratek čas, najdlje pa do konca seje, shranimo vaš IP naslov. Če naš sistem ugotovi, da ne izvajate nobenih dejavnosti, ki bi ogrozile delovanje naše spletne strani, se ta podatek samodejno izbriše.

V primeru, da naš sistem ugotovi, da izvajate aktivnosti, ki so očitno nezakonite ali očitno uperjene v smer onemogočanja delovanja spletne strani, se vaš IP naslov shrani trajno in ga naš sistem uvrsti na črno listo IP naslovov (“black list“) in vam posledično onemogoči nadaljnjo uporabo spletne strani.
——-
Podrobneje
Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje za namen varnosti spletne strani in preprečevanju nezakonitih aktivnosti na njej (denimo vdorov, phishinga ipd.).
Kategorije uporabnikov: ponudnik gostovanja spletne strani in ponudnik varnostnih rešitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.
Rok hrambe: najdlje do konca seje (splošno pravilo) oz. trajno (za primere poskusa zlorab).
Pravice posameznikov: ugovor, dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave. Pravice lahko uveljavljate pisno na naslovu GDPR PLUS d.o.o. ali prek e-naslova, navedenega zgoraj.
Možnost pritožbe: če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, bomo veseli, če se najprej obrnete na nas. V nasprotnem primeru se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS.

Če nas kontaktirate prek e-pošte

Vaše osebne podatke bosta skupna upravljavca obdelovala za namen komunikacije z vami, kar predstavlja naš zakoniti interes po členu 6(1)f GDPR. Vaše osebne podatke bo lahko obdeloval (hranil) ponudnik gostovanja spletne strani, s katerim imamo sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi po členu 28 GDPR. Osebne podatke bomo hranili do zaključka komunikacije, že kadarkoli pred tem pa lahko od nas zahtevate, da vaše osebne podatke izbrišemo. Kadarkoli lahko uveljavljate tudi pravico dostopa do osebnih podatkov, popravek ali omejitev obdelave, obdelavi lahko kadarkoli ugovarjate. Svoje pravice lahko uveljavljate na naslovu GDPR PLUS d.o.o. ali prek e-naslova, navedenega zgoraj.. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, bomo veseli, če se najprej obrnete na nas. V nasprotnem primeru se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS.

Če postanete naročnik GDPR planeta

Če postanete naročnik GDPR planeta, potem med nami nastane pogodba, katere vsebino lahko preberete v Splošnih pogojih poslovanja. Da vemo, kdo je naš naročnik (prebivalec GDPR planeta), komu pošljemo račun in na kateri e-naslov pošiljamo novosti in vabila na srečanja, moramo seveda od vas pridobiti nekaj osebnih podatkov. Če nam svojih osebnih podatkov ne bi želeli posredovati, žal ne boste mogli postati prebivalci GDPR planeta ali pa bodo storitve okrnjene.
—————
Podrobneje
Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: izvajanje naročniške pogodbe (člen 6(1)b GDPR).
Rok hrambe: 5 let od zaključka naročnine oz. poravnave vseh obveznosti.
Pravice posameznikov: dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov GDPR PLUS d.o.o. ali prek e-naslova, navedenega zgoraj.
Možnost pritožbe: če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, bomo veseli, če se najprej obrnete na nas. V nasprotnem primeru se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS.

V primeru prenehanja združenega kluba vsak od skupnih upravljavcev postane samostojni upravljavec, pri čemer vsak od njiju pridobi enako kopijo osebnih podatkov članov GDPR planeta.

Back to top button
[simple_chat]