Varstvo osebnih podatkov

Kako obdelujemo vaše osebne podatke na tej spletni strani?

Politika zasebnosti

Skupna upravljavca: GDPR PLUS d.o.o., Poljanska cesta 19, 1000 Ljubljana & PALSIT d.o.o., Mednarodni prehod Vrtojba 2-A, 5290 Šempeter pri Gorici

 

Ko obiščete to spletno mesto

Ko obiščete našo spletno stran, za kratek čas, najdlje pa do konca seje, shranimo vaš IP naslov. Če naš sistem ugotovi, da ne izvajate nobenih dejavnosti, ki bi ogrozile delovanje naše spletne strani, se ta podatek samodejno izbriše.

V primeru, da naš sistem ugotovi, da izvajate aktivnosti, ki so očitno nezakonite ali očitno uperjene v smer onemogočanja delovanja spletne strani, se vaš IP naslov shrani trajno in ga naš sistem uvrsti na črno listo IP naslovov (“black list“) in vam posledično onemogoči nadaljnjo uporabo spletne strani.
——-
Podrobneje
Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen varnosti spletne strani in preprečevanju nezakonitih aktivnosti na njej (denimo vdorov, phishinga ipd.).
Kategorije uporabnikov: ponudnik gostovanja spletne strani in ponudnik varnostnih rešitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.
Osebni podatki se prenašajo v ZDA na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (potrjene z odločitvijo Komisije št. 2010/87/EU), ki so vključene v pogodbo o obdelavi podatkov, ki smo jo sklenili s ponudnikom v skladu s členom 28 GDPR.
Rok hrambe: najdlje do konca seje (splošno pravilo) oz. trajno (za primere poskusa zlorab).
Pravice posameznikov: ugovor, dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali preko kontaktnega obrazca.
Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Če se prijavite na e-novice

Na e-novice se lahko prijavite preko spletnega obrazca ali ob nakupu naših storitev (2. odst. 258. člena ZEKom-1).

Od prejemanja e-novic se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu ali pa nas o tem obvestite po e-pošti.
——-
Podrobneje
Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: osebna privolitev, ki se lahko kadarkoli prekliče (6(1)a) člen Splošne uredbe) s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu. V primeru, da postanete naš kupec in niste označili, da obvestil ne želite prejemati, e-novice pošiljamo tudi na podlagi 2. odst. 158. člena ZEKom-1. Na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen načrtovanja delovnega procesa, zalog in kapacitet, ter izboljševanje ponudbe in optimiziranje storitev.
Kategorije uporabnikov: vzdrževalci spletne strani, ponudniki orodij za trženje. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.
Rok hrambe: do preklica privolitve.
Pravice posameznikov: preklic privolitve oz. ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali preko kontaktnega obrazca. Odjava od e-novic (preklic privolitve oziroma ugovor) je možna kadarkoli s klikom na odjavno povezavo v prejetih e-novicah.
Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Če nas kontaktirate preko spletnega obrazca

Vaše osebne podatke bosta skupna upravljavca obdelovala za namen komunikacije z vami, kar predstavlja naš zakoniti interes po točki 6/1(f) GDPR. Vaše osebne podatke bo lahko obdeloval (hranil) ponudnik gostovanja spletne strani, s katerim imamo sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi po členu 28 GDPR. Osebne podatke bomo hranili do zaključka komunikacije, že kadarkoli pred tem pa lahko od nas zahtevate, da vaše osebne podatke izbrišemo. Kadarkoli lahko uveljavljate tudi pravico dostopa do osebnih podatkov, popravek ali omejitev obdelave, obdelavi lahko kadarkoli ugovarjate. Svoje pravice lahko uveljavljate preko kontaktnega obrazca. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS.

Če postanete naročnik GDPR planeta ali se udeležite srečanja

Če postanete naročnik GDPR planeta ali se udeležite srečanja v organizaciji GDPR planeta, potem med nami nastane pogodba (ne glede na to, ali je storitev odplačna ali ne), katere vsebino si lahko preberete v Splošnih pogojih poslovanja. Da vemo, kdo je naš naročnik (prebivalec), komu pošljemo račun, kontakt, prek katerega komuniciramo z vami, in na kateri e-naslov pošiljamo novosti (za prebivalce), moramo seveda od vas pridobiti nekaj osebnih podatkov. V primeru (prve) udeležbe na dogodku dodatno potrebujemo vaše osnovne osebne podatke z namenom, da preprečimo zlorabo možnosti prve brezplačne udeležbe na nadaljnjih srečanjih kluba. Če nam svojih osebnih podatkov ne bi želeli posredovati, žal ne boste mogli postati prebivalci GDPR planeta, se ne udeležiti srečanja ali pa bodo storitve okrnjene.
—————
Podrobneje
Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: izvajanje pogodbe (6(1)b GDPR).
Rok hrambe: 5 let od zaključka naročnine li srečanja oz. poravnave vseh obveznosti.
Pravice posameznikov: dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali preko kontaktnega obrazca.
Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

V primeru prenehanja združenega kluba vsak od skupnih upravljavcev postane samostojni upravljavec, pri čemer vsak od njiju pridobi enako kopijo osebnih podatkov članov GDPR planeta.

Back to top button