Zanimivosti

EDPB dal zeleno luč za Južno Korejo

EDPB je sprejel mnenje o osnutku odločbe Evropske komisije o ustreznosti za Republiko Korejo (Južna Koreja). EDPB se je osredotočil na splošne vidike GDPR in dostop javnih organov do osebnih podatkov, prenesenih iz Evropskega gospodarskega prostora (EGP) v Južno Korejo za namene kazenskega pregona in nacionalne varnosti, vključno s pravnimi sredstvi, ki so na voljo posameznikom v EGP. EDPB je tudi ocenil, ali so zaščitni ukrepi, predvideni v korejskem pravnem okviru, učinkoviti.

“Ta odločitev o ustreznosti je izrednega pomena, saj bo zajemala transferje v javnem in zasebnem sektorju. Visoka raven varstva podatkov je bistvena za podporo naših dolgoletnih vezi z Južno Korejo ter za zaščito pravic in svoboščin posameznikov. Čeprav poudarjamo, da so temeljni vidiki korejskega okvira za varstvo podatkov v bistvu enakovredni tistim v Evropski uniji, pozivamo Komisijo, naj nekatere vidike dodatno pojasni in pozorno spremlja razmere.”

Predsednica EDPB Andrea Jelinek

V zvezi s splošnim okvirom za varstvo podatkov EDPB ugotavlja, da obstajajo ključna področja usklajevanja med okviri EU in južnokorejskega varstva podatkov glede nekaterih temeljnih določb, kot so:

  • koncepti varstva podatkov (npr. osebni podatki; obdelava; posameznik);
  • razlogi za zakonito obdelavo;
  • omejitev namena;
  • hramba podatkov, varnost in zaupnost; in
  • preglednost.

Ustava Južne Koreje vsebuje bistvena načela varstva podatkov, ki veljajo za dostop javnih organov do osebnih podatkov na področjih kazenskega pregona in nacionalne varnosti. Poleg tega se EDPB strinja s sklepom Komisije, da se lahko šteje, da ima Južna Koreja neodvisen in učinkovit nadzorni sistem.

Nazadnje, v zvezi z učinkovitimi pravnimi sredstvi in ​​pravicami do odškodnine, je EDPB pozval Komisijo, naj pojasni vsebinske in / ali postopkovne zahteve posameznika za uveljavljanje njegov ih pravic.

Povezani članki

Back to top button