Novice

EDPB-jevi cilji do leta 2027

Na svojem zadnjem plenarnem zasedanju je EDPB sprejel svojo strategijo za obdobje 2024–2027. Strategija določa prednostne naloge EDPB, razvrščene okoli štirih stebrov, ter ključne ukrepe za vsak steber, ki naj bi pripomogli k doseganju teh ciljev. Ti štirje stebri so:

Steber 1 – Spodbujanje usklajevanja in zagotavljanje skladnosti
Steber 2 – Krepitev skupne kulture izvrševanja in učinkovito sodelovanje
Steber 3 – Varovanje varstva podatkov v razvijajoči se digitalni in čezregulativni pokrajini
Steber 4 – Prispevanje k globalnemu dialogu o varstvu podatkov

“Nova strategija prevzema obstoječo vizijo v novo smer, da bi odgovorila na potrebe varstva osebnih podatkov danes in na nenehno spreminjajočo se digitalno pokrajino. Strategija je rezultat sodelovanja, ki vključuje vse organe EU za varstvo podatkov (DPAs) in določa skupne prednostne naloge za prihodnja leta.”

Predsednica EDPB Anu Talus

V naslednjih štirih letih bo EDPB nadaljeval s spodbujanjem skladnosti z zakonodajo o varstvu podatkov z razvijanjem jasnih, jedrnatih in praktičnih smernic o pomembnih temah in z razvijanjem gradiv za širše občinstvo. Poleg tega bo sodelovanje pri izvrševanju ostalo pomembna prednostna naloga EDPB. Odbor bo nadaljeval gradnjo na viziji, opredeljeni v tako imenovani Dunajski izjavi, in nadalje razvijal pobude EDPB na tem področju, kot so usklajeni ukrepi izvrševanja.

Nov vidik strategije je osredotočenost na medsebojne povezave z novim regulativnim digitalnim okvirom. Nove digitalne zakonodaje, kot sta DMA ali DSA, vplivajo na varstvo osebnih podatkov in zasebnost. EDPB bo delal na krepitvi sodelovanja z drugimi regulativnimi organi, z namenom vključevanja pravice do varstva podatkov v celotno regulativno arhitekturo. Poleg tega bo EDPB še naprej posebno pozornost namenjal izzivom, ki jih prinašajo nove tehnologije, kot je umetna inteligenca.

Strategiji bosta dopolnjevala dva delovna programa, ki bosta vsebovala podrobnosti o njenem izvajanju.

Poleg tega je EDPB v zvezi z okvirom za zasebnost podatkov EU-ZDA (DPF) sprejel Pravila postopka, javno informativno opombo in obrazce za pritožbe, ki bodo olajšali izvajanje mehanizmov za pritožbe v okviru DPF.

Dokumenti EDPB se nanašajo na dva mehanizma za pritožbe DPF, ustvarjena za obravnavanje pritožb posameznikov iz EU. Mehanizmi za pritožbe obravnavajo le pritožbe v zvezi z njihovo pristojnostjo – nacionalno varnost ali komercialne namene – in samo za podatke, prenesene po 10. juliju 2023.

Povezani članki

Poglejte tudi
Close
Back to top button
[simple_chat]