Zanimivosti

EDPB-jevi pismi ZN in ENISI

Na novembrskem plenarnem zasedanju je EDPB sprejel besedilo odgovora Združenim narodom v zvezi s prenosom mednarodnim organizacijam. EDPB v pismu pozdravlja stalno sodelovanje ZN v projektni skupini za prenose osebnih podatkov mednarodnim organizacijam, ki jo je ustanovil Evropski nadzornik za varstvo osebnih podatkov. EDPB tudi obnavlja svojo zavezo, da bo še naprej sodeloval z ZN pri skupni misiji varovanja človekovih pravic, vključno s pravico do zasebnosti.

EDPB je sprejel tudi besedilo pisma ENISA v zvezi z združljivostjo evropske sheme kibernetske varnosti za storitve v oblaku (EUCS) s sodbo v primeru Schrems II. EDPB v pismu ponavlja svoje stališče iz svojega pisma ENISI z dne 19. maja, da bi morala biti končna shema certificiranja skladna z obveznostmi, določenimi v GDPR, in bi morala olajšati skladnost ponudnikov storitev v oblaku in njihovih strank z GDPR, tudi ob upoštevanju sodbe Schrems II.

Povezani članki

Back to top button