Novice

EDPB objavil zavezujočo odločitev o reševanju sporov iz člena 65 GDPR v zvezi z Accor SA

Po obvestilu ACCOR SA o končni odločitvi francoskega organa za varstvo podatkov je EDPB objavil svojo odločitev o sporu iz člena 65(1)(a) GDPR. Ta zavezujoča odločitev je bila sprejeta 15. junija po sporu med francoskim DPA kot vodilnim nadzornim organom (LSA) in enim od zadevnih nadzornih organov (CSA), in sicer poljskim DPA, glede zneska globe proti ACCOR SA zaradi nespoštovanja pravice do ugovora tržnim dejavnostim in težav posameznikov, ki so jih ti imeli pri uveljavljanju pravice do dostopa.

EDPB je odločil, da mora francoski organ za varstvo podatkov upoštevati promet ACCOR SA v prejšnjem letu, in sicer leta 2021. Poleg tega je EDPB odločil, da glede na promet ACCOR SA in dejstvo, da se primer nanaša na „bistvene” kršitve, globa ni odvračilna v skladu s členom 83(1) GDPR. Iz tega razloga je EDPB naročil francoskemu organu za varstvo podatkov, naj ponovno oceni elemente, na katere se je skliceval pri izračunu zneska globe, da bi izpolnil merilo odvračilnega učinka v skladu s členom 83(1) GDPR, ob upoštevanju zlasti ustreznega prometa ACCOR SA.

Vendar pa je EDPB v nasprotju z zahtevo poljskega organa za varstvo osebnih podatkov ugotovil, da francoskemu organu za varstvo podatkov ni treba dokazati vpliva globe na ekonomsko sposobnost preživetja družbe ACCOR SA, saj francoski organ za varstvo podatkov znižanja globe ni utemeljil na nezmožnost upravljavca, da upravno globo plača. EDPB je tudi poudaril dejstvo, da promet že (sam po sebi) predstavlja ustrezen pokazatelj finančnega položaja podjetja. Zato znižanja prometa ni treba šteti kot olajševalne okoliščine po členu 83(2)(k) GDPR. To bo zagotovilo, da se okoliščine, ki so bile upoštevane pri izračunu upravne globe, ne bodo štele dvakrat.

Po svoji oceni je tako EDPB francoskemu organu za varstvo podatkov naročil, naj ponovno oceni svojo predvideno upravno globo v skladu s sklepi, ki jih je sprejel odbor.

Povezani članki

Back to top button