Novice

EDPB: spet nova akcija

Evropski odbor za varstvo podatkov je začel z ukrepom usklajenega okvira izvrševanja za leto 2024. Skozi vse leto bo 31 organov za varstvo podatkov (DPA), sodelovalo pri tej pobudi za nadzor izvajanja pravice do dostopa.

Med svojim plenarnim zasedanjem oktobra 2023 je EDPB izbral pravico do dostopa za svoj tretji usklajeni izvršilni ukrep, saj je v središču varstva osebnih podatkov in ena najpogosteje uveljavljanih pravic do varstva podatkov, zaradi katere organi za varstvo podatkov prejemajo veliko pritožb. Posameznikom zlasti omogoča, da preverijo, ali organizacije njihove osebne podatke obdelujejo na skladen način. Poleg tega pogosto omogoča uveljavljanje drugih pravic do varstva podatkov, kot sta pravica do popravka in izbrisa.

Leta 2023 je EDPB sprejel Smernice o pravicah posameznikov – Pravica do dostopa, da bi organizacijam pomagal odgovoriti na zahteve posameznikov za dostop do njihovih osebnih podatkov v skladu z zahtevami, določenimi v GDPR. Da bi ocenili, kako organizacije spoštujejo pravico do dostopa v praksi, bodo sodelujoči DPA ukrep implementirali na več načinov:

  • organizacijam bodo poslani vprašalniki za pomoč pri ugotavljanju dejstev ali za ugotavljanje, ali je uradna preiskava upravičena;
  • začetek uradne preiskave; in/ali
  • nadaljnje spremljanje formalnih preiskav, ki potekajo.

Rezultati skupne pobude bodo usklajeno analizirani, DPA-ji pa se bodo odločili o morebitnem nadaljnjem nadzoru in izvršilnih ukrepih. Poleg tega bodo vsi rezultati združeni, kar bo omogočilo globlji vpogled v temo in omogočilo ciljno spremljanje na ravni EU. EDPB bo objavil poročilo o rezultatih te analize, ko bodo ukrepi zaključeni.

Prejšnji usklajeni ukrepi so preučevali uporabo storitev v oblaku v javnem sektorju leta 2022 ter imenovanje in položaj pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov leta 2023.

Torej: spet bomo pisali poročila.

Povezani članki

Poglejte tudi
Close
Back to top button
[simple_chat]