Novice

EDPB zaključil marčevsko plenarno zasedanje

EDPB je zaključil svoje 46. plenarno zasedanje, na katerem je ponovno sprejel več aktov. Tako je sprejel delovni program za obdobje 2021–2022, izjavo o ureditvi e-zasebnosti, smernice o virtualnih glasovnih pomočnikih in smernice o povezanih vozilih, razpravljaj pa je tudi o ustreznosti ureditve varstva osebnih podatkov v Združenem kraljestvu.

Odbor je v skladu s členom 29 poslovnika EDPB sprejel svoj dvoletni program dela za obdobje 2021–2022. Delovni program sledi prednostnim nalogam, določenim v strategiji EDPB 2021–2023, in bo strateške cilje odbora uresničil v praksi.

EDPB je sprejel izjavo o osnutku uredbe o e-zasebnosti. V svoji izjavi EDPB pozdravlja dogovor o pogajalskem mandatu s strani Sveta kot pozitiven korak pri dokončanju uredbe o e-zasebnosti. EDPB opozarja, da bi bilo treba nacionalnim organom, odgovornim za izvrševanje GDPR, zaupati nadzor nad določbami o zasebnosti prihodnje uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, da se zagotovi usklajena razlaga in izvrševanje uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah po vsej EU ter zagotovijo enaki konkurenčni pogoji na enotnem digitalnem trgu.

Predsednica EDPB Andrea Jelinek je dejala: „Uredba o e-zasebnosti v nobenem primeru ne sme znižati ravni zaščite, ki jo ponuja veljavna direktiva o e-zasebnosti, in mora dopolnjevati GDPR z zagotavljanjem dodatnih trdnih jamstev za zaupnost in zaščito vseh vrst elektronskih komunikacij.”

EDPB je sprejel osenutek smernic o virtualnih glasovnih pomočnikih. Namen teh smernic je opredeliti nekatere najpomembnejše izzive skladnosti za virtualne glasovne pomočnike in ustreznim zainteresiranim stranem zagotoviti priporočila, kako jih obravnavati. Smernice bodo predložene v javno posvetovanje za šest tednov.

EDPB je po javnem posvetovanju sprejel končno različico Smernic o povezanih vozilih. Smernice se osredotočajo na obdelavo osebnih podatkov v zvezi z nepoklicno uporabo povezanih vozil s strani posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Končna različica vključuje posodobljeno besedilo in dodatna pojasnila, ki so prispela v obliki pripomb in povratnih informacij, prejetih med javnim posvetovanjem.

Odbor je obravnaval osnutek sklepov o ustreznosti varstva osebnih podatkov Združenega kraljestva, ki jih je prejela od Evropske komisije. EDPB bo temeljito pregledal osnutke sklepov, pri čemer bo upošteval pomen zagotavljanja kontinuitete in visoke ravni zaščite za prenos podatkov iz EU.

Končno je EDPB sprejel skupno mnenje EDPB-EDPS o Zakonu o upravljanju podatkov.

Povezani članki

Back to top button
[simple_chat]