Zanimivosti

EDPS objavil letno poročilo

Evropski nadzornik za varstvo osebnih podatkov Wojciech Wiewiórowski je predstavil letno poročilo 2020. Poročilo predstavlja, kako je EDPS v okviru pandemije še naprej opravljal svojo vlogo organa za varstvo osebnih podatkov za institucije, agencije in organe EU.

“To poročilo je dokaz odpornosti in strokovnosti uslužbencev EDPS, ki je kljub težavam, ki smo jih imeli vsi zaradi pandemije, uspel okrepiti vlogo nadzornega organa in kot svetovalec zakonodajalca EU. Zelo sem vesel, da se EDPS ni spoprijele le z novimi izzivi, ki izhajajo iz pandemije, ampak je tudi ohranil močan nadzor nad organi EU.”

Wojciech Wiewiórowski

Ob priznavanju posebnega izziva in odgovornosti, ki jo pandemija predstavlja za organe za varstvo osebnih podatkov, je EDPS ustanovil interno delovno skupino COVID-19, sestavljeno iz članov vseh enot in sektorjev EDPS, za usklajevanje in proaktivno izvajanje ukrepov, povezanih z medsebojnim vplivanjem pandemije. EDPS verjame v potrebo po enotnem odzivu na ravni EU in poziva k vseevropskemu pristopu k boju proti virusu, zlasti v okviru aplikacij za sledenje stikom.

Čeprav so bile skoraj vse temeljne dejavnosti opravljene na daljavo, je EDPS kljub temu ohranjal močan nadzor nad organi EU v zvezi z obdelavo osebnih podatkov posameznikov. Primeri, ki to dokazujejo, so zaključek preiskave o uporabi izdelkov in storitev v oblaku s strani organov EU ter preiskava obdelave velikih podatkovnih nizov s strani Europola, čemur sledi uporaba korektivnih pooblastil. Oddaljene revizije so še prispevale k močnemu nadzoru nad organi EU, z uporabo spletnih orodij pa je EDPS lahko izvedel več revizij kot kdaj koli prej.

EDPS je leta 2020 izrazil tudi svojo zavezanost k zagotavljanju skladnosti organov EU s sodbo „Schrems II“, z objavo lastnega strateškega dokumenta. Zaščita podatkov državljanov EU pri obdelavi v državah, ki niso članice EU, bo v letu 2021 ostala glavna naloga EDPS.

Kljub pandemiji je EDPS izdal rekordno število zakonodajnih mnenj in komentarjev kot zaupanja vreden svetovalec Evropske komisije, Sveta in Evropskega parlamenta. Primeri teh so mnenja o evropski strategiji za podatke, o umetni inteligenci in o predlaganih začasnih odstopanjih od okvira e-zasebnosti. EDPS je na lastno pobudo izdal tudi mnenja o uporabi podatkov za znanstvene raziskave in zdravstvene namene, če naštejemo samo nekatere.

EDPS je še okrepil spremljanje tehnologij in bil referenčna točka pri analizi tehnološkega razvoja in njihovega vpliva na zasebnost in varstvo osebnih podatkov. V preteklem letu je razvil tudi odprtokodna programska orodja za avtomatizacijo pregledov zasebnosti in varstva osebnih podatkov spletnih mest.

EDPS je tudi v 2020 prispeval k dejavnostim Evropskega odbora za varstvo podatkov (EDPB). Tako je v odgovor na pozive k tesnejšemu sodelovanju med organi za varstvo podatkov predlagal ustanovitev podpornega združenja strokovnjakov, katerega namen je združiti prizadevanja članov EDPB za obravnavo potrebe po močnejšem izvrševanju zakonodaje EU o varstvu osebnih podatkov.

Leto 2020 je pomenilo tudi začetek novega mandata EDPS in predstavitev strategije 2020–2024. EDPS si je kot tak začel prizadevati za doseganje svojih ciljev v skladu s tremi strateškimi stebri: predvidevanje, ukrepanje in solidarnost. Glavna prednostna naloga EDPS, kot je določena v njegovi strategiji, je oblikovanje varnejše digitalne prihodnosti.

EDPS je v okviru svoje posebne vloge v institucionalni krajini EU in opremljen z edinstvenim strokovnim znanjem in znanjem svojih uslužbencev še bolj zavezan temu, da deluje kot težišče in kot vodilna svetovna institucija za spodbujanje in zaščito temeljnih pravic. zasebnosti in varstvu podatkov v Evropi in drugod.

Povezani članki

Back to top button