Zanimivosti

IP: ZNPPol-C presega meje dovoljenega

Informacijska pooblaščenka je ob predstavitvi novele Zakona o nalogahj in pooblastilih policije (ZNPPol-C) v svoji izjavi za javnost izpostavila, da po njenem mnnenju zakon vsebuje zaskrbljujoče predloge obširnega širjenja policijskih pooblastil, pri čemer so med najbolj izstopajočimi:

  • izvajanje stalnega video in avdio nadzora nekaterih javnih površin;

  • dodatne širitve obdelave biometričnih podatkov pri ugotavljanju identitete in identifikacije;

  • neposreden elektronski dostop policije do širokega in neopredeljenega nabora evidenc;

  • pomanjkljiva ureditev avtomatiziranega preverjanja registrskih tablic v javnem prometu;

  • nejasen stalen poimenski nadzor obdelav osebnih podatkov določenih varovanih oseb v zbirkah javnega sektorja in s tem posredno možnost stalnega nadzora policije nad državnimi organi – upravljavci teh zbirk;

  • ukinitev obveznosti policista, da posameznike ob zbiranju obvestil poučijo o prostovoljnosti (in ne dolžnosti) in možnosti anonimnosti pri podaji obvestil;

  • nejasnost pogojev uporabe radarskih sistemov za detekcijo navzočnost in premikov skozi steno ter naprav za odkrivanje lažnih baznih postaj;

  • širitev uporabe brezpilotnih letalnikov (dronov) za zbiranje osebnih podatkov tudi za preventivne in nadzorne namene;

  • omejitve dostopa do lastnih osebnih podatkov.

Večina predlogov po mnenju IP sploh ne vsebuje ocen učinkov na varstvo osebnih podatkov kot jih zahteva 49. člen ZVOPOKD, medtem ko sta oceni učinkov za sistem Lifeseeker (sistem primerljiv z IMSI lovilci) in avtomatizirano preverjanje registrskih tablic v javnem prometu pomanjkljivi in ne vsebujeta varovalk za zagotavljanje sorazmernosti in preprečevanje tveganj.

Predvideva se tudi povsem nesorazmerno izvajanje biometrijskih ukrepov pri policijskem ugotavljanju identitete, saj se zajem biometričnih podatkov dopušča v prav vsakem postopku ugotavljanja identitete. Tako široko pooblastilo je po mnenju IP posebej problematično v kombinaciji z uporabo avtomatizirane obdelave in tehničnih sredstev, med katere sodi tudi tehnologija avtomatizirane prepoznave obrazov (face recognition) brez vezave na konkretne okoliščine in varovalke za varstvo pravic. Zakon in ne predpis, ki ga izda minister, bi moral natančno določati, kdaj lahko policisti izvedejo tak postopek, ki zajema odvzem in preverjanje tako rekoč vseh osebnih podatkov v vseh zbirkah, ki obstajajo.

Več o tem si lahko preberete na tej povezavi.

Povezani članki

Poglejte tudi
Close
Back to top button