Novice

Junijska seja EDPB

Smernice o certificiranju kot orodju za prenos in odločitev o sporu med dvema DPA

EDPB je na svoji junijski seji sprejel osnutek smernic o certificiranju kot orodju za prenose. Člen 46(2)f GDPR uvaja odobrene mehanizme certificiranja kot novo orodje za prenos osebnih podatkov v tretje države, če sporazum o ustreznosti ne obstaja. Glavni namen teh smernic je zagotoviti dodatna pojasnila o praktični uporabi tega orodja za prenos.

Te smernice so prelomne, saj zagotavljajo prve praktične smernice o certificiranju kot orodju za prenose – novo orodje za prenos, ki ga uvaja GDPR. Smernice zagotavljajo vodila o tem, kako je to orodje mogoče uporabiti v praksi in kako se lahko pomaga ohranjati visoko raven varstva podatkov pri prenosu osebnih podatkov iz Evropskega gospodarskega prostora v tretje države.«

Namestnik predsednika EDPB Ventsislav Karadjov

Smernice so sestavljene iz štirih delov, od katerih se vsak osredotoča na posebne vidike v zvezi s certificiranjem kot orodjem za prenose, kot so namen, obseg in različni udeleženci; izvajanje smernic o zahtevah za akreditacijo za certifikacijske organe; posebna merila za certifikacijo za namene dokazovanja obstoja ustreznih zaščitnih ukrepov za prenose; ter zavezujoče in izvršljive zaveze, ki jih je treba izvesti. Smernice dopolnjujejo smernice 1/2018 o certificiranju, ki zagotavljajo bolj splošne smernice o certificiranju.

Smernice bodo predmet javne razprave do konca septembra.

EDPB je sprejel tudi sklep o reševanju sporov na podlagi člena 65 GDPR. Namen zavezujočega sklepa je obravnavati pomanjkanje soglasja glede nekaterih vidikov osnutka odločbe, ki ga je izdal francoski regulator kot vodilni nadzorni organ v zvezi z Accor SA, podjetjem, specializiranim za gostinski sektor, katerega glavni sedež je v Franciji, in v zvezi z naknadnimi ugovori, ki jih je izrazil eden od zadevnih nadzornih organov.

Francoski DPA je osnutek odločbe izdal po preiskavi družbe Accor SA na podlagi pritožbe v zvezi z neupoštevanjem pravice do ugovora glede prejemanja tržnih sporočil po pošti in / ali težavami pri uveljavljanju pravice do dostopa. 30. aprila 2021 je DPA svoj osnutek odločitve posredoval pristojnim organom v skladu s členom 60(3) GDPR. Eden od nadzornih organov pa je podal ugovore v skladu s členom 60(4) GDPR, ki se med drugim nanaša na višino globe.

Ker nadzorna organa nista uspeli doseči soglasja glede enega od ugovorov, ga je francoski DPA nato posredoval EDPB v presojo v skladu s členom 65(1)(a) GDPR, s čimer se je sprožil postopek reševanja spora.

EDPB je zdaj sprejel svojo zavezujočo odločitev. Odločba obravnava vsebinsko del ugovora, za katerega je bilo ugotovljeno, da je »ustrezen in obrazložen« v skladu z zahtevami člena 4(24) GDPR.

Odločba bo zdaj nujno prevedena po čl. 11.6 Poslovnika EDPB. Nato bodo zadevni nadzorni organi uradno obveščeni. Vodilni nadzorni organ sprejme svojo končno odločitev, naslovljeno na upravljavca, na podlagi odločitve EDPB brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje en mesec po tem, ko je EDPB obvestil svojo odločitev. EDPB bo svojo odločitev objavila na svoji spletni strani brez nepotrebnega odlašanja, potem ko bo francoski DPA o svoji nacionalni odločitvi obvestil upravljavca.

Povezani članki

Back to top button