Zanimivosti

Rekordna španska sankcija v višini 8 MIO EUR

Španski DPA je družbi Vodafone izrekel upravno globo v višini 8,15 milijona evrov zaradi agresivnih taktik trženja in večkratnih napak pri zaščiti podatkov. Rekordna sankcija za španske kršitve GDPR je kombinacija štirih ločenih kršitev, pri čemer je odločba španskega AEPD vključevala 191 zahtevkov glede prakse obdelave podatkov in obstoja privolitev.

Dve globi v skupnem znesku 6 milijonov EUR sta bili izrečeni posebej zaradi kršitev GDPR, preostali dve upravni globi, vključno z manjšimi 150.000 EUR, pa zaradi kršitev GDPR in lokalne zakone o telekomunikacijah.

AEPD trdi, da je Vodafone Španija odobrila mednarodne prenose podatkov, ne da bi zagotovil ustrezne zaščitne ukrepe, v nekaterih primerih je Vodafone večkrat kontaktiral stranke brez njihovega predhodnega soglasja. V stik so stopili celo s posamezniki, ki so izrecno navedli, da ne želijo, da bi jih tržili.

Vodafone Španija prav tako nima tehničnih ali logičnih sredstev za preverjanje zakonitosti podatkov, ki jih je obdelovala, prav tako podjetje ne uspelo dokazati, da so stranke soglašale s tržnim komuniciranjem. AEPD je v svojem 97-stranskem obvestilu zatrdil, da je to zato, ker je Vodafone toliko svojih dejavnosti oddajal zunanjim izvajalcem.

Vodafone je kontaktiral tudi posamezniko, ki so izrecno navedli, da ne želijo biti kontaktirani.

AEPD je še zaključil, da španska podružnica podjetja ni imela ustreznega nadzora nad ravnanjem s podatki o strankah. Obstaja malo dokumentacije, v kateri bi lahko opisali ukrepe za zaščito podatkov, ki jih podjetje sprejme, pa tudi, kako bi lahko podizvajalci zaščitili podatke svojih strank.

Regulator je poudaril tudi, da je obseg sankcije deloma posledica dejstva, da je družba nadaljevala s trženjskimi dejavnostmi. Podjetje je bilo med januarjem 2018 in februarjem 2020 vsaj 50-krat opozorjeno ali je prejelo manjšo sankcijo, v tem obdobju pa hkrati kar 162 pritožb glede GDPR.

Globe, ki jih je izrekel španski regulator podatkov, nekako odražajo sankcijo v višini 12,25 milijona evrov, ki so jo italijanske oblasti proti podobnim agresivnim trženjskim praksam proti koncu lanskega leta izrekle Vodafoneu.

Povezani članki

Back to top button