Novice

Sodišče EU: tudi posredna identifikacija je identifikacija

Sodišče EU je izdalo sodbo v pritožbi zoper odločitev Splošnega sodišča EU (C-479/22P). V prvotni odločbi je Splošno sodišče odločilo, da informacije v sporočilu za javnost OLAF (evropske organizacije za boj proti goljufijam) v zvezi z goljufijo, ki jo je zagrešil neimenovani znanstvenik, niso osebni podatki, saj znanstvenika ni bilo mogoče identificirati iz sporočila za javnost. Znanstvenica se je na odločitev pritožila z argumentom, da jo je mogoče zlahka identificirati na podlagi informacij, ki jih je objavil OLAF, in da so torej podatki osebni podatki. Zadevna zakonodaja EU v tem primeru je Uredba (EU) 2018/1725, ki velja za obdelavo osebnih podatkov v organih EU, in ne GDPR, čeprav je definicija osebnih podatkov v obeh uredbah enaka.

Sodišče EU je razveljavilo odločitev Splošnega sodišča. Sodišče EU je ugotovilo, da:

„Posredna identifikacija“ osebe je neločljivo povezana z dodatnimi informacijami, ki jih je treba združiti z zadevnimi podatki za namene identifikacije zadevne osebe. Iz tega tudi sledi, da dejstvo, da te dodatne informacije prihajajo od osebe ali vira, ki ni tisti od upravljavca zadevnih podatkov, nikakor ne izključuje določljive narave osebe.“

Sodišče je v nadaljevanju poudarilo, da uredba:

„ne določa nobenih pogojev glede oseb, ki bi lahko identificirale osebo, s katero je podatek povezan, saj se uvodna izjava 16 navedene uredbe ne nanaša samo na upravljavca, temveč tudi na ‚drugo osebo‘.“

Nazadnje je Sodišče EU navedlo, da Splošno sodišče ne more odločiti, da je treba določljivost oceniti samo na podlagi informacij, ki jih je objavil OLAF. Namesto tega je treba upoštevati informacije, ki so na voljo drugim ljudem, in načine, kako bi te informacije lahko združili s sporočilom za javnost urada OLAF za identifikacijo posameznika. Za te druge ljudi, kot so znanstvenikovi kolegi ali novinarji, je bilo podatke iz sporočila za javnost mogoče identificirati, ne da bi zahteval večji napor, z uporabo “razumnih sredstev”. To je pomenilo, da so podatki v sporočilu za javnost osebni podatki.

Sodišče ni odločilo, da so podatki osebni zgolj zato, ker je OLAF vedel, kdo je znanstvenik. Pričakujemo, da bo Sodišče to nianso nadalje preučilo v nerešeni zadevi SRB (C-413/23 P).

Povezani članki

Poglejte tudi
Close
Back to top button
[simple_chat]